help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 februari 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1971 houdende vaststelling van het organiek kader van het personeel van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 januari 1972 en 5 oktober 1973


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/02/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/12/1976
Pagina:15232
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1973

Periode van geldigheid van 01/08/1973 tot 01/01/1988