help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 februari 2003 tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tot uitbreiding van haar bevoegdheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/02/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/06/2003
Pagina:34416
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking, behalve voor de volgende bepalingen:

A) Art. 11 tot 15: "treden in werking bij het verstrijken van het mandaat van de huidige leden van het Toezichtscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid ingesteld bij W 15/01/1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid":
- Inwerkingtreding voor wat het verstrijken van het mandaat van de voorzitter betreft: 10/07/2003 (Bericht, BS 13/11/1997, p. 30212)
- Inwerkingtreding voor wat de leden van het Toezichtscomité betreft: 13/11/2003 (Bericht, BS 19/02/1998, p. 4712)

B) Overige bepalingen in verband met de rechtspositie van de ondervoorzitter art. 2, 4 tot 6, 9 en 13 dat art. 43 vervangt): bij de volgende volledige hernieuwing van de Commissie


Periode van geldigheid van 26/06/2003 tot ...