help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/05/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/06/2003
Editie:1
Pagina:33692
  • 30/07/2015 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 10/04/2014
Advies van de Raad van State 24548
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2004: overeenkomstig art. 17 van de wet werd de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding meermaals uitgesteld op verzoek van de regering van ieder van de volgende entiteiten:

- voor wat betreft het Waals Gewest werd de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot 01/01/2007 (KB 18/03/2004), tot 01/01/2009 (KB 07/06/2007), tot 01/01/2010 (KB 18/03/2009) en tot 01/01/2012 (KB 04/05/2010);

- voor wat betreft de Franse Gemeenschap werd de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot 01/01/2007 (KB18/03/2004) , tot 01/01/2009 (KB 07/06/2007), tot 01/01/2010 (KB18/03/2009) en tot 01/01/2012 (KB 04/05/2010);

- voor wat betreft de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest werd de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot 01/01/2007 (KB 18/03/2004), tot 01/01/2010 (KB 07/06/2007) en tot 01/01/2012 (KB 04/05/2010);

- voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot 01/01/2006 (KB 18/03/2004);

- voor wat betreft de Duitstalige Gemeenschap werd de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot 01/01/2007 (KB18/03/2004) en tot 01/01/2010 (KB 07/06/2007);

- voor wat betreft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot 01/01/2006 (KB 18/03/2004) en tot 01/01/2007 (KB 20/12/2005);

- voor wat de Franse Gemeenschapscommissie betreft wordt de inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot 01/01/2016 (KB 22/02/2015).


Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot ...
Opmerkingen Art. 17 bepaalt dat de Koning kan, op verzoek van de regering van één van de in art. 2 bedoelde gemeenschappen en gewesten en op gezamenlijke voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Begroting, de datum van inwerkingtreding van de wet uitstellen, wat betreft de gemeenschap of het gewest dat erom heeft verzocht, tot ten laatste 01/01/2007. Deze datum werd achtereenvolgens vervangen door de datum van 01/01/2010 (art. 11 van de programmawet (II) van 27/12/2006) en door de datum van 01/01/2012 (art. 27 van de programmawet van 23/12/2009).