help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 december 1962 tot vaststelling van de titels en de nuttige ervaring vereist van het bestuurs- en onderwijzend personeel alsmede van het onderwijzend hulppersoneel van de Rijksrinchtingen voor technisch onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1962
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/1962
Pagina:11591
  • 23/02/1963 (Rechtzetting)
    Art. 6 en 7 (Franse tekst)
Advies van de Raad van State 8076