help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers
[Codex over het welzijn op het werk - Titel I (Algemene beginselen), Hoofdstuk IV (Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers)]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/05/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/2003
Editie:1
Pagina:32158
  • 02/05/2005 (Duitse vertaling)
    Officiële duitse vertaling van het besluit, met uitzondering van Afdelind 11, Onderafdeling 1
Advies van de Raad van State 34251
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/06/2003 tot 11/06/2017