help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité (van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën) van 9 mei 2003 (behoudende de delegaties van bevoegdheden toegekend door de Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/2003
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/2003
Editie:1
Pagina:32127
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2003

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.