help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 20. Januar 2003 zur Ermächtigung des Arbeitsamtes der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Teilnahme am Pensionssystem des Gesetzes vom 28. April 1958

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 januari 2003 waarbij de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap gemachtigd wordt om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/2003
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/2003
Editie:1
Pagina:31948
Advies van de Raad van State 34359
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2000

Periode van geldigheid van 01/01/2000 tot ...