help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 oktober 1977 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1975 houdende vaststelling van het bijzonder bestek voor het vervoer van de leerlingen die de onderwijsinrichtingen van de Staat bezoeken, gewijzigd bij ministerieel besluit van 4 juni 1976


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/10/1977
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/1978
Pagina:1433
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1977