help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/05/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/06/2003
Editie:2
Pagina:31066
  • 22/10/2004 (Duitse vertaling)
    Art. 29, 6°, 7°, 8°, 9°, 70 en 71
Advies van de Raad van State 34768
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2004 (art. 70)

Art. 34, 45 en 46: 01/01/2003 (art. 70)

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot ...