help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/05/2003
Editie:2
Pagina:29256
Advies van de Raad van State 33346
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2003 (KB 27/05/2003)

Periode van geldigheid van 01/06/2003 tot ...
Opmerkingen Art. 79 van de wet van 16/06/2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt voorziet dat de wet van 22/04/2003 enkel van kracht blijft voor wat de openbare overnameaanbiedingen betreft. Op 1/07/2006 (datum van de inwerkingtreding van de wet van 16/06/2006) is de wet van 22/04/2003 niet langer van toepassing op: 1) de openbare aanbiedingen tot verkoop van of tot inschrijving op effecten, 2) de toelatingen tot de verhandeling van effecten op een Belgische georganiseerde markt die voor het publiek toegangelijk is, 3) de openbare voorstellen om informatie of raad te verstrekken of de vraag hiernaar uit te lokken in verband met al dan niet reeds uitgegeven effecten die het voorwerp uitmaken of zullen uitmaken van een al dan niet openbare aanbieding.