help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 juni 2002 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 12 oktober 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/06/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/05/2003
Editie:1
Pagina:28135
Advies van de Raad van State 30162
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/06/2003 tot ...