help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 maart 2003 tot invoeging van een artikel 10, 6°, in de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/2003
Editie:1
Pagina:27147
Advies van de Raad van State 30792
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/05/2003 tot ...