help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 maart 2003 houdende wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/03/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/2003
Editie:1
Pagina:24909
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2003

Periode van geldigheid van 01/08/2003 tot ...