help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 april 2003 tot regeling van de rechtspleging voor de militaire rechtscolleges en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/2003
Editie:1
Pagina:24692
  • 27/10/2014 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals gewijzigd bij W 22/12/2003
Advies van de Raad van State 32900
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2004 (KB 10/04/2003)

Periode van geldigheid van 01/01/2004 tot ...