help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van artikel 264, eerste lid, 2°bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de met gereglementeerde markten als bedoeld in artikel 2, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, gelijkgestelde andere gereglementeerde markten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/04/2003
Editie:2
Pagina:19821
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 35172
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/04/2003 tot ...