help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/2003
Editie:1
Pagina:19205
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/04/2003 tot ...