help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/2003
Editie:3
Pagina:17410
Advies van de Raad van State 34194
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2003
Artikel 3: 01/12/2003 (KB 03/12/2003)
Artikelen 5, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23 en 28: 04/04/2003
Artikel 19: 01/12/2003 (KB 03/12/2003)
Artikel 27, 2°: 01/01/2003Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot ...
Opmerkingen Rechtzetting : datum van bekrachtiging "20 maart 2003" in plaats van "27 februari 2003"