help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/03/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/04/2003
Editie:2
Pagina:16679
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2003
Artikelen 1er, § 6, 29 en 52: 01/01/2004;
Artikelen 7, § 2, 1°, 31, § 2, 33, en bijlage A, tabellen 1 tot 6, en 1bis tot 5bis: 01/08/2005;
Artikel 7, § 2, 2°, en bijlage A, tabellen 9 tot 11 : 01/12/2003;
Artikelen 23, 1ste lid, 1°, a), en 2°, a), 42, 2de lid, en 43: 01/10/2003;
Artikel 31, § 1er: 01/12/2005;
Artikel 31, § 3: 01/08/2004;
Artikel 50: 01/07/2004;
Bijlage A, tabellen 12 en 13 : 01/09/2003;

Periode van geldigheid van 01/07/2003 tot ...