help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/2003
Editie:2
Pagina:16235
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 35057
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 tot 9, 11 tot 35, 37 tot 41 en 47: 01/01/2004 (art. 47, eerste lid, eerste zin)
Art. 36 en 45 : 01/12/2002 (art. 47, derde lid)
Art. 42 en 43 : 31/03/2003 (art. 47, vierde lid)
Art. 10 en 44 : 01/11/2002 (art. 47, vijfde lid)
Art. 46: datum van inwerkingtreding van artikel 140, § 3, 1° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (art. 47, zesde lid)

Wat artikelen 1 tot 33 betreft (hoofdstukken I en II), kan de Koning de inwerkingtreding ervan "uitstellen voor een termijn van zes maanden, indien de integratie van het toezicht op de verschillende categorieën van ondernemingen als bedoeld in artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, het algemeen belang in het gedrang zou kunnen brengen". (art. 47, eerste lid, tweede zin)

Periode van geldigheid van 01/11/2002 tot ...
Opmerkingen 1) Art. 32: wijzigt de wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid die nog niet bestaat op het moment van bekendmaking van dit koninklijk besluit.
2) Art. 26: terminologie: in de uitvoeringsbesluiten en reglementen van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen worden de woorden " Controledienst voor de Verzekeringen ", " Controledienst " en " Dienst " vervangen door " CBFA ". Zie een voorbeeld in de analyse.
3) Art. 33: terminologie: in de andere wetten en besluiten dan bedoeld in de artikelen 1 tot 24 en 34 tot 43 wordt de benaming « Controledienst voor de Verzekeringen » vervangen door « Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ».