help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 april 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 1967 tot vaststelling van het statuut van het personeel van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Middenstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/04/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/08/1977
Pagina:9774
Advies van de Raad van State 12605
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1977

Periode van geldigheid van 01/01/1977 tot ...