help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 mei 1990 houdende toekenning van vrijstelling aan de administraties van de verplichting om stagiairs aan te werven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/05/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/1990
Pagina:12786
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1990

Periode van geldigheid van 01/05/1990 tot 31/03/2000