help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 maart 2003 houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 20 juni 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/2003
Editie:5
Pagina:12832
Advies van de Raad van State 34471
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/03/2003 tot ...