help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/1990
Pagina:12063
Advies van de Raad van State 19142
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991
Art. 5: 01/05/1991 (KB 02/01/1991)

Periode van geldigheid van 01/01/1991 tot 01/01/2006