help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 februari 1956 houdende vaststelling van het bedrag der ambtsvoordelen in natura dat in aanmerking komt voor de berekening van het rust- en het overlevingspensioen van de hoofden van gemeentelijke, aangenomen en vrije gesubsidieerde lagere en bewaarscholen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/02/1956
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/1956
Pagina:1629
Advies van de Raad van State --