help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 februari 2000 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Pretoria op 14 augustus 1998


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/03/2003
Pagina:10724
  • 03/05/2019 (Bericht)
    Addendum (opzegging van de overeenkomst door de autoriteiten van Zuid-Afrika en datum van buitenwerkingtreding van de overeenkomst)
Advies van de Raad van State 28937
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/03/2003 tot ...