help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 19. Dezember 2002 zur Einsetzung des Prü fungsausschusses der Deutschsprachigen Gemeinschaft für die Aushändigung des pädagogischen Befähigungsnachweises, zur Zusammensetzung und Arbeitsweise des Ausschusses und zur Durchfü hrung der Prü fungen vor diesem Ausschuss

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 19 december 2002 tot oprichting van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het verlenen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid, tot vaststelling van de samenstelling en de werking ervan en tot organisatie van de examens afgelegd voor deze examencommisie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2002
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/2003
Editie:2
Pagina:9743
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2001

Periode van geldigheid van 01/09/2001 tot 31/08/2007