help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 januari 2003 tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het militair personeel van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/01/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/2003
Editie:3
Pagina:4300
Advies van de Raad van State 33301
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Artikel 4 en 5: 01/01/2007 (KB 03/12/2006)

Periode van geldigheid van 31/01/2003 tot ...