help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 april 1990 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/06/1990
Pagina:12627
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 2