help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 13 december 2002 houdende vaststelling van een code van goede praktijk voor de keuring van de procedures, methodes en vast opgestelde apparatuur voor monsterneming en metingen van in de lucht geloosde stoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/2002
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/2003
Editie:1
Pagina:2005
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 28/12/2002

Periode van geldigheid van 28/12/2002 tot ...