help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 november 2002 waarbij sommige ambtenaren en beambten van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer gemachtigd worden [om] het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/11/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/2003
Editie:1
Pagina:1938
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 33149 + 33438
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/01/2003 tot ...