help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 december 2002 tot het verlenen van de titel van advocaat-generaal aan het lid van het openbaar ministerie dat België in de Eurojust-eenheid vertegenwoordigt en tot regeling van zijn financiële toestand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/2003
Pagina:1105
Advies van de Raad van State 32634
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/01/2003 tot 29/02/2016