help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 23 december 2002 tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48bis2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2002
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/2002
Editie:2
Pagina:58543
  • 23/10/2003 (Duitse vertaling)
  • 31/01/2003 (Rechtzetting)
    1) Formule om de dispositief te introduceren

    2) Art. 3
Advies van de Raad van State 34343
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/03/2003
Art. 3: 01/01/2003

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot 31/12/2009