help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 juli 1953 waarbij de Minister van Verkeerswezen er toe gemachtigd wordt respectievelijk met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de Naamloze Maatschappij van de Electrische Spoorweg Brussel-Tervuren en de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen een bijvoeglijke overeenkomst te sluiten tot de overeenkomst van 10 Maart 1950 met die maatschappijen aangaande de financiele tussenkomst van de Staat in de lasten, welke door hen gedragen worden wegens de tariefverminderingen opgelegd ten gunste van sommige categorieen van bevoorrechte reizigers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1953
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/1953
Pagina:5112