help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluitwet van 25 februari 1947 waarbij de regering er toe gemachtigd wordt met de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, de Naamloze Vennootschap genaamd " Compagnie du Chemin de fer international de Malines a Terneuzen ", de Naamloze Vennootschap genaamd " Compagnie du Chemin de fer de Chimay " , de Naamloze Maatschappij van de Electrische Spoorweg Brussel-Tervuren en de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, overeenkomsten te sluiten met het oog op de financiële tussenkomst van de Staat in de lasten welke door die spoorwegmaatschappijen gedragen worden uit hoofde van de tariefverminderingen, opgelegd ten gunste van sommige categorieën bevoorrechte reizigers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/02/1947
Aard van de akte: Besluitwet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/03/1947
Pagina:2868
Advies van de Raad van State --