help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 november 2002 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/11/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/11/2002
Editie:1
Pagina:51575
Advies van de Raad van State 33422
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/11/2002 tot ...