help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 mei 1992 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zon- en feestdagen in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/05/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/05/1992
Pagina:12224
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 17/04/1991

Periode van geldigheid van 17/04/1991 tot ...