help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 maart 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1977 waarbij, voor de financiering van de vakantiegelden met betrekking tot het vakantiedienstjaar 1976, het koninklijk besluit van 9 april 1975 betreffende de betaling van de bijdrage voor jaarlijkse vakantie in het bouwbedrijf wordt gewijzigd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/1978
Pagina:3967
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking