help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 maart 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1973 tot vaststelling in de Diensten van de Eerste Minister van de taalkaders voor de Kanselarijdiensten, de Dienst studie en economische coördinatie en de aan het Hoog comité van toezicht verbonden administratie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/1978
Pagina:5763
Advies van de Raad van State --