help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 januari 1978 houdende goedkeuring de beslissing van de raad van beheer van Algeme -ne Spaar- en Lijfrentekas van 14 december 1977 betreffende het organiek kader


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/01/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 11/04/1978
Pagina:4161
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking