help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 mei 2002 houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/05/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/10/2002
Editie:2
Pagina:48155
Advies van de Raad van State 30858
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/10/2002 tot ...