help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 maart 1990 betreffende de uitvoering van reglementaire bepalingen tot regeling van de toegang tot en het gebruik van het identificatienummer in het kader van de wetgeving betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders - (RRNP)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/1990
Pagina:8661
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1990