help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 24. Juni 2002 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 25. November 1970 über die Organisation der Sprachenprüfungen

Decreet van 24 juni 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1970 betreffende de organisatie van de taalexamens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/2002
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/10/2002
Editie:1
Pagina:45808
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2002

Periode van geldigheid van 01/09/2002 tot ...