help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Scheldereglement, van 29 augustus 2002 houdende vaststelling van het "Besluit ad hoc loodsplicht Scheldereglement"


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 29/08/2002
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/09/2002
Edition:2
Page:44112
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/10/2002

Période de vigueur du 01/10/2002 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.