help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Scheldereglement, van 29 augustus 2002 houdende vaststelling van het "Besluit examens verklaring van vrijstelling Scheldereglement"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/2002
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/09/2002
Editie:2
Pagina:44106
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2002

Periode van geldigheid van 01/10/2002 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.