help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 juni 1979 betreffende het behoud van het normaal loon van de werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst voor werklieden, bedienden, handelsvertegenwoordigers, dienstboden, alsmede de werknemers aangeworven wegens dienst op binnenschepen, voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van de verkiezingen van het Europees Parlement van 10 juni 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/06/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/06/1979
Pagina:6741
Advies van de Raad van State U - D