help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 maart 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1976 tot vaststelling van de weddeschalen van sommige bijzondere graden van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/06/1990
Pagina:11605
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1979

Periode van geldigheid van 01/07/1979 tot 01/01/1994