help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 tot het bepalen van de bevoegdheden, de samenstelling en de werking van een Technische boekhoudkundige en statistische commissie bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/08/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/09/2002
Pagina:41457
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 02/01/2002

Periode van geldigheid van 02/01/2002 tot ...