help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 26 juni 2002 tot bepaling van de voorzieningen voor bejaarden die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per voorziening voor bejaarden in het kader van het toekennen van een niet-gereglementeerde subsidie voor het begrotingsjaar 2002 aan de initiatiefnemers van voorzieningen voor bejaarden die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-Statuut


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 26/06/2002
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 12/09/2002
Edition:2
Page:40534
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

TT

Période de vigueur du 01/01/2002 au 31/12/2002