help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 20 november 2001 tussen de Staat en de Gewesten met betrekking tot de tegemoetkoming van de overheid in de deelname van het Belgisch bedrijfsleven aan de programma's AIRBUS A380


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/2001
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/2002
Editie:2
Pagina:40448
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/11/2001 (datum van ondertekening door de laatste partij)

Periode van geldigheid van 20/11/2001 tot ...