help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/05/2002
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/2002
Editie:2
Pagina:39866
Advies van de Raad van State 32071
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996
Artikel 3, 4 en 9 §4: 01/09/1996
Artikel 5, 3°, 13, 14 en 18 §4: 01/09/1998
Artikel 5, 4°, 15, 16 en 18 §5: 01/06/2002
Artikel 6 en 17: 01/01/1997

Periode van geldigheid van 01/01/1996 tot ...